Edsala Samhällighetsförening
Meny

Arkiverat startsidan

Enkät om medlemmars syn på ev ändrad detaljplan.

Edsala Samfällighet, undersökning om ändrad detaljplan - bakgrund
Under stämman 2018 godtogs en motion som gick ut på att styrelsen till stämman 2019 skulle arbeta fram alternativa förslag på detaljplaneändringar. I grunden handlar det om att behålla en attraktiv boendemiljö för såväl permanent- och fritidsboende, både för befintliga samt nya.

Förutsättningen för en detaljplaneändring i någon form, stor som liten, är att Edsala lämnar in en ansökan om planbesked till kommunen. En sådan ansökan ska innehålla vad vi vill ändra i gällande detaljplan och våra önskemål i övrigt. Kommunen kan då ta ställning till omfattningen och ge ett besked om vi kan gå vidare. Vi kan också få reda på vilka kostnader det kan medföra.

Viktigt att veta är att du som enskild fastighetsägare inte binder dig till någon kostnad för att söka ett planbesked. Den mindre kostnaden för ett planbesked, tas ur den gemensamma budgeten. Det är oerhört viktigt att vi får in just dina önskemål och tankar i denna fråga, det ger oss en möjlighet att fortsätta utveckla Edsala i den riktning våra medlemmar önskar.

Om du följer länken nedan kommer du till en enkät med totalt tio frågor. Det ska inte tolkas som en röstning. Det är bara ett medel för styrelsen att förstå vad våra medlemmar önskar av framtiden och hur Edsala kan utvecklas. Frågan har aktualiserat av beslutet att området ska få kommunalt vatten och avlopp.

länk till detaljplaneenkät

Här följer i sammandrag höstens fibergrävning - vatteninformation

Våra vattenansvariga har under de senaste månadernas fiberinstallations- grävande gjort ett fantastiskt jobb för att successivt lösa alla vattenför- sörjningsproblem som uppstått. Nu hälsar Bengt-Åke att nu finns det inte längre behov av att vi kokar vårt vatten!

Inlagt av webmaster 4 novemberSchaktarbete på Frönäsvägen

Det har visat sig svårt att trycka fiberinstallationen under Frönäsvägen. Därför kommer entreprenören bli tvingad att gräva av vägen på ett antal ställen för att kunna knyta ihop vårt område. Vi har blivit lovade att framkomligheten hela tiden ska fungera men det kommer säkerligen bli något trängre på sina ställen. När jobbet är avklarat så kommer samtliga avgrävda delar av Frönäsvägen att åter asfalteras. Om du vill se var grävningar planeras så hittar du en karta om du följer denna kartlänkInformation från styrelsen

Det är full fart med grävningen för fiber i vårt område. Vi vill gärna att fiberinstallationen går smidigt med så få avgrävda ledningar som möjligt både när det gäller el som vatten. För elen har Zitius kartor över Vattenfalls elledningar och kan därmed undvika att gräva av dem. Ledningarna från husägarnas mätarskåp har Zitius inte några kartor över utan den ledningen är husägarens ansvar att hålla reda på.

Arbetsledningen har nu meddelat att de stöter på elledningar som ligger utanför tomterna och i vissa fall går till mätarskåp på andra sidan vägen. Det gäller för varje husägare att veta var ledningen går och om den ligger utanför den egna tomten, ansvara för att Zitius och deras arbetsledare blir informerade. Har inte arbetsledningen blivit informerad och en sådan ledning blir avgrävd är det husägaren som får stå för reparationskostnaden.

Styrelsen uppmanar alla att ta reda på var mätarskåpet finns och var ledningen därifrån går. När det blir dags att gräva ner fibern på den egna tomten är viktigt att även där veta var ledningen går.
Vattenledningar på allmänningen ansvarar Zitius och föreningen gemensamt för. Zitius har fått information om våra vattenledningar och arbetsledningen är informerad om var de vid behov kan stänga av vattnet. Zitius har också tillgång till reservdelar som föreningen förser dem med.
Ledningar kommer att bli avgrävda men alla gör så gott man kan för att undvika det. Ha tålamod!

Hälsningar
Styrelsen
Edsala 20 september 2018

Nu har grävningen i vårt område startat. Flera maskiner är igång på Skvattramsvägen, Humlevägen och längs Frönäsvägen. De jobbar vidare upp i vårt och Kalkuddens område. Först lägger man ner slang, senare dras fiberkabeln in. Det kommer att bli lite stökigt den närmaste tiden. Vi får lida med det men får kanske i gengäld fiber till Nyårsafton!

Om kranvattnet försvinner har man grävt av en av våra vattenledningar. Vi är lovade att det i så fall kommer att repareras omgående så ha tålamod. Via denna länk kan du se en ledningskarta för Edsalas fiberprojekt. Dock med förbehåll om dess riktighet både vad gäller markerade beställningar och exakt ledningsdragning.

Hälsningar
Styrelsen 20180911Edsala juli 2018 - Nu är fibern på gång!

Förening har slutit Markupplåtelseavtal för Optofibernät med Zitius Om allt går enligt planerna ska fibern vara installerad, hos de som tecknat avtal, till årsskiftet.

Zitius kommer inom de närmaste dagarna att kontakta varje fastighetsägare för att bestämma ledningsdragningen på tomten och kopplingsenhetens placering i huset.

Man börjar således med fastigheterna för att färdigställa ledningen fram till vägen. Samtliga fastigheter kommer att få fiber till tomtgränsen och de med avtal får fibern indragen i huset. Du kan läsa mer här

Vildsvinsjakt på gång

vildsvin.jpg Jaktlaget kommer att spana efter grisspår på vårt område i kväll måndag den 30 juli samt i morgon tisdag den 31 juli. Därutöver kommer man att sitta på pass nere vid stigen till lilla småbåtshamnen kväll/natt den 30 - 31 juli. Där har tidigare ett vildsvin fällts. Som vanligt sätter jaktlaget upp skyltar i samband med att man sitter på pass.

Vattenlarm!

Edsala juli 2018 - Det är kris med dricksvattenförsörjningen i vårt område.

Aldrig har det gått åt så mycket vatten. Våra vattenansvariga kontrollerar regelbundet alla pumpar och konstaterar att alla fungerar som de ska. Inga vattenläckor är konstaterade. Förklaringen är helt enkelt att många är här ute. Stora familjer barn o barnbarn som självklart behöver vatten.

Vi måste hjälpas åt att hålla igen. Läs mer här och ta till dig styrelsens uppmaning till oss alla!

Arbetsdag 19 maj stora hamnen

I år är det en hel del att göra för att sätta hamnanläggningen i stora hamnen i gott skick. Vi behöver därför lägga tid på ännu en arbetsdag. Vi som har möjligheter att delta ses därför klockan 10.00 den 19:e maj för ytterligare arbetsinsatser. Du kan läsa mer här

Motionera gärna inför årsmötet

Styrelsen i vår förening vill gärna höra medlemmarnas åsikter om hur vårt område kan göras bättre. Har du tankar och idéer kan du alltid höra av dig till styrelsens ledamöter så kan frågorna hanteras av styrelsen löpande under verksamhetsåret. Du har också möjlighet att skriva motioner till vår årliga stämma så att därmed alla medlemmar ges en god möjlighet att tillsammans diskutera och ta ställning till dina tankar.

Du har tid på dig till den 31/3 att skriva motioner inför årets stämma som hålls den 17juni i församlingshuset inne i Mariefred.

Du skriver precis som du vill om just den fråga du själv vill ta upp men en kort checklista kan vara att:

- Beskriva det problem/den möjlighet du vill ha hanterad.
- Beskriva vilken åtgärd du bedömer kan vara en lösning.
- Argumentera gärna i texten kring fördelar/nackdelar kring vad som händer om frågan inte löses i enlighet med motionens förslag.
- Avsluta med att lägga ett tydligt yrkande (beslutsförslag) om vilket beslut du vill att stämman ska ta.

Styrelsen tar inför stämman fram förslag på beslut kring alla motioner varpå vi under stämman får möjlighet att tillsammans ta ställning till alla inkomna förslag. Och även om styrelsen gärna får in motioner, om du ser något akut, eller ser om du ser en snabb möjlighet, tveka då inte att kontakta styrelsen även under verksamhetsåret.

Och du som känner att du har möjlighet och gärna gör en insats i vår samfällighet - tveka aldrig att höra av dig till styrelsen och anmäl intresse, du är hjärtligt välkommen in i verksamheten!

Rekommendation till medlemmarna

Behåll ditt avtal med IP-Only för fiberutbyggnad.

Styrelsen har utvärderat läget på nytt vad gäller fiberfrågan. Vi har nyligen genomfört en liten jämförelse på erbjudanden inkomna från IP-Only och Zitius. Vårt mål är att fiber ska in i vårt område snarast möjligt och båda aktörerna är att betrakta som mycket seriösa och får relativt bra kritik i konkurrensen med andra bolag på marknaden.

Vi kan konstatera att Zitius erbjudande är mycket attraktivt ekonomiskt. Vid en jämförelse med tillgängliga priser på tjänster i de båda näten så verkar det som att det tar minst 8-10 år innan erbjudandet från IP-Only är jämförbart.

Detta till trots ligger vår tidigare rekommendation kvar med anledning av uppgifter från IP-Only, där de säger att man är mycket nära ett byggbeslut. De har uppgett att anslutningsgraden för området i dagsläget är 47% och att de hoppas ha ett besked klart under Januari månad.

Risken med att ändra rekommentationen nu är att anslutning kan dröja längre än önskat då Zitius har annonserat en vilja att ha en betydligt högre anslutningsgrad än vad IP-Only har sagt att de behöver.

Om du som fastighetsägare ändå vill hålla dörren öppen för Zitius erbjudande så är det såklart fritt fram att teckna på även för dem. De tar inte ut några avgifter alls för detta och du har möjlighet att avbeställa om du gör det inom 14 dagar efter deras bekräftelse och byggbeslut. Så du riskerar inte att sitta med dubbla anslutningsavgifter om nu både Zitius och IP-Only får för sig att bygga ut.

Styrelsens rekommendation kan komma att ändras framöver om beskeden från IP-Only dröjer.

God Fortsättning!
Styrelsen

Fiberaktuellt

Styrelsen har förstått att många medlemmar undrar och har synpunkter på fibersituationen i vårt område. Läget idag är att IP Only ännu inte gett besked om fiberutbyggnad enligt tidigare utfästelser. Vi vet att dom fått anbud, och att de just nu utvärderar och förhandlar om detta/dessa. Besked väntas i slutet av januari.

Vi vet också att de lovat besked tidigare, men inte hållit vad de lovat.

Vi vet även att marknaden för denna typ av arbeten är överhettad. Och att anslutningsgraden i vårt område inte är så hög.

Sen vet vi att det idag går säga upp avtalet med IP Only utan extra kostnad. Å andra sidan kostar det att anmäla sig igen om vi fortsätter med IP Only. Lägg därtill att Zitius nyligen kommit med ett ekonomiskt attraktivt erbjudande. Zitius är ett nytt namn på fibermarknaden för mig, men det visar sig att de funnits i 20 år. Och de har Telia som stor, viktig ägare.

Det är ni medlemmar som bestämmer och tecknar avtal med vald operatör. Kom också ihåg att det är mycket viktigt att vi håller ihop och inte splittrar oss på flera operatörer. Det vinner vi inget på, eftersom anslutningsgraden per operatör då bli alltför låg.

Därför har vi ånyo diskuterat fiberfrågan. Styrelsen kommer nu att:
1. Kontakta Kalkudden’s styrelse, och se till att vi har en gemensam hållning i frågan.
2. Kontakta IP Only för att få senaste status.
3. Kontakta Zitius och bjuda in dem till ett möte med Edsala och Kalkudden’s styrelser för att ta reda på vad som ingår i erbjudandet, och vad som inte ingår. Ta fram jämförbar information med IP Only’s erbjudande.
4. Därefter skicka ut en rekommendation till våra medlemmar.

Slutsats från styrelsen:
- Säg inte upp avtalet med IP Only – än.
- Avvakta tills vi har mer jämförbar information från Zitius.
- När sådan finns kommer styrelsen att rekommendera bästa alternativet för föreningen.

Styrelsen genom Lars Adolfsson

Städdagen Edsala 23/9 kl 10.00- 14.00

Station 1 Badet
Grusning av stigen mellan badet o hamnen
Badplatsen ska krattas och riset ska samlas in.
Flytavspärrningarna tas in.
Badflotten tas in och upp. Gångbron placeras rätt
Stigen gallras i kanterna,
Rensning av buskar längs stranden
Utrustning: handskar, oömma kläder, häcksaxar, spadar, shyfflar, räfsor,
lövkorgar. sopsäckar, fyrhjuling. Ris till Gröna Pumpen

Station 2 Stora hamnen
Nerfarten grusas o borstas
Upptagningsrampen borstas
Hamnplanen städas.
Gallra grenar Måbärsvägen
Utrustning: handskar och oömma kläder, räfsor, lövkorgar, plastsäckar, gärna skottkärra för transport av grus

Station 3 stigen runt udden mm.
Uppstädning efter bävrarnas framfart,
Gallra nedhängande grenar
Städning lilla hamnen
Utrustning: handskar, oömma kläder, skottkärra,

Tips mottages om andra önskemål. Den som inte kan närvara på städdagen kan anmäla sig att utföra något beting vid senare tillfälle. Kontakta Bo Hagelqvist, 076 205 28 52, mail: bohagelqvist@gmail.com

Välkomna

Du som vill beställa av IP Only

Här kan du i PDF-format ladda ner två dokument från IP Only, dels deras informationsbroschyr som gäller oss alla som har fastigheter på Edsala och dels den beställningsblankett som du kan använda vid beställning. Du kan även göra beställningen direkt via IP Onlys Portal som har adressen http://www.ip-only.se/portal. Har du frågor nås IP Only på: Telefon 0200 - 43 00 00 eller epost kundservice@ip-only.se . En särskild hemsida för vårt projekt som är större än bara Edsala är http://www.malardalen.ip-only.se

OBS det pris vi nu erbjuds är utlovat att gälla fram till den sista mars i år.

Inför vår städdag söndagen den 23 april

Observera att det är SÖNDAGEN som vi kör igång våromgången av städning i vårt område. Vi samlas vid badet klockan 10. Arbetet kommer att utföras på ett antal olika stationer.

Station 1
Badplatsen ska krattas och riset ska samlas in. Badflotten sjösättas. Badstegen ska monteras o bryggan inspekteras för skador o spik som ev. sticker upp. (Assisten till badet sökes för senare utläggning av badflotten och begränsningsflötena). Utrustning: Handskar oömma kläder ,räfsor, lövkorgar.

Station 2
Efter stigen mellan badet och hamnen har trädgallring skett. Där ska riset läggas vid eldningshögen vid stora hamnen. Hamnplanen städas. Utrustning: Handskar och oömma kläder, räfsor, lövkorgar, plastsäckar, gärna skottkärra för transport av stora grenar.

Station 3
Lilla hamnen ska städas (Per Olof Syrén ansvarig )

Station 4
Träd har gallrats mellan Måbärsvägen och Hallonvägen. Ris ska samlas i högar. Stock ska rullas åt sidan. Utrustning: handskar, oömma kläder, 1 st spett !

Station 5
Stigen vid Erlandsviken bredvid lilla bron, i slutet av krondiket, ska stöttas med stenar och grusas. Utrustning: skyffel, spade spett! (skottkärra finns)

Station 6
Träd i diket på Lingonvägen och Skvattramsvägen tas till upplagsplatsen vid Gröna Pumpen. Utrustning: oömma kläder, motorsåg om möjligt, gärna kärra eller bil med släp för transport.

Tips! De som bor i närheten av dessa stationer ställer gärna dit lämplig utrustning i förväg!

ÖVRIGT OM TID MEDGES Grus som plogats upp vid vägkanten och i diket utanför egna tomten krattas ut, gäller även vid vändplaner. Kan annars göras som ett beting, anmäl till Bo H. Den som inte kan närvara på städdagen kan anmäla sig att utföra något beting vid senare tillfälle. Kontakta Bo Hagelqvist, 076 205 28 52, mail: bohagel@glocalnet.net
Välkomna

rojning.jpg

Föreningsstämman genomförd

ordfklubba.JPG Ett 25-talmedlemmar bevistade årets stämma vilken i år hölls i församlingshemmet i Mariefred. Protokoll från stämman finns anslaget på samfällighetens anslags- tavla och det finns även i pdf-format innanför inloggningen.

Hälsning från styrelsen!

vinterstig.JPG 2016 går mot sitt slut och snart har vi ett nytt år att se fram emot.

Vi vill från styrelsens sida tacka alla medlemmar för 2016. Vi önskar er alla skön ledighet över helgerna, ett gott slut på året och ett riktigt fint 2017. Vi ses på vårt Edsala på det nya året!

Styrelsen

Inför städdagen 24 september

Samling badet kl. 10.00
Att göra – bemanning - utrustning
Krondiket
Grusning av stigen från Krondiket ner till Erlandsviken, klippning av sly.
Utrustning: närboende får gärna ta med skottkärra spadar och krattor, samt häcksax. 4 – 6 personer

Måbärsvägen
Slyrensning stigen Måbärsv. till vändplanen Hallonvägen, Utrustning; Föreningens trimmer finns tillgänglig. Eventuell grusning. Grus finns på Hallonvägen. Närboende, ställ gärna dit skottkärra. 4 – 8 personer

Badet
Allmän städning. Utrustning: Tag med krattor, uppsamlingskorgar, sopsäckar alt skottkärra. 3 – 5 personer
Upptagning av badflotten i samband med grillningen

Stora Hamnen
Allmän städning. Borsta upptagningsrampen. Tag med borste/kvast. Samla in vass. 4- 5 personer

Övrigt: kom med förslag

Edsala Samfällighetsförening

Styrelsen

Grillkväll vid badet 27 augusti

grilla.jpg Klockan 17.00 är grillen på varm. Tag med grillmat och tilltugg, flytande som fast och grilla tillsammans med vänner och grannar. Det finns några bord men tag gärna med filt att sitta på.

Alla är välkomna stora som små!

Vi håller tummarna för vackert väder.

Välkomna hälsar styrelsen!

Reparationen av badbryggan

Som många redan sett har reparationen av badbryggan påbörjats. För att få bryggan klar till badsäsongen behövs det hjälp med reparationen. Den senaste helgen var badet livligt frekventerat framför allt av barnfamiljer. Det vore trevligt om några händiga fäder eller mammor ville ställa upp och hjälpa till.

Material och verktyg tillhandahåller tillsynsmannen, men utan hjälp av medlemmarna riskerar bryggan att inte bli klar till säsongen.

Hör av Er !

Bo Hagelqvist, 076 2052852, bohagel@glocalnet.net

Inbrott i båt på brygga 1

Mellan 16-05--02 kl 1800 och 16-05-04 kl 1530, begicks inbrott i vår båt. För utom verktyg, kikare, sjöställ, instrument, radio, batteriladdare o lite småsaker stals dessutom dynorna till förruff o sittbrunn. Om någon sett något vore jag tacksam för information. Ring 070-5365344.
Bosse L

Informationsmöte vatten och avlop - referat kommer

sevab2.png Lördagen den 16 april hölls informationsmöte för oss som bor på Edsala kring vatten- och avloppsutbyggnad i området samt gavs information om hur en generell planprocess går till. Representanter för Strängnäs kommun och för Fibra, som driver och utvecklar Strängnäs Stadsnät, medverkade på mötet som samlade drygt 120 personer. Ett referat av vad som avhandlades under mötet kommer att läggas ut här.

Att göra på städdagen lördagen den 23/4 2016

Vi samlas nere vid badet klockan 10 och vi avslutar dagens arbetsinsatser med gemensam korvgrillning klockan 14.00.

Inför städdagen har styrelsen engagerat en professionell röjare som röjt sly efter stigen från badets parkering ner mot udden, vidare bort mot lilla spången. All sly ska samlas in och läggas i högar efter stigen.

Terrängen är stenig varför det är viktig med bra skodon och oömma kläder!

Finstädning ska ske efter stigarna i dalgångarna vid Erlandsviken.

Badet ska städas även om badbryggan inte är färdigreparerad.

Båda hamnplanerna ska städas.

Några händiga personer kommer att få jobba med badbryggan, de gamla pontonerna ska tas bort.

Den som inte kan närvara på städdagen kan anmäla sig att utföra något beting vid senare tillfälle. Kontakta Bo Hagelqvist, 076 205 28 52, mail: bohagel@glocalnet.net

Varmt välkomna hälsar Styrelsen

Informationsmöte angående vatten och avlopp

sevab2.png

Lördagen den 16 april klockan 13.00 - 15.30 i matsalen i Mariefredsskolan hålls informationsmöte för oss som bor på Edsala kring vatten- och avloppsutbyggnad i området samt kring en generell planprocess. Representanter för Strängnäs kommun och för Fibra, som driver och utvecklar Strängnäs Stadsnät, kommer att medverka. Anmälan för den som vill komma ska göras i förväg och senast den 11 april. Antingen mejl till kundservice@sevab.com och skriv "Infoträff Edsla" i ämnesraden samt ange hur många personer du vill anmäla samt dina kontaktuppgifter. Det går även bra att ringa in anmälan till Kundservice på 0152-46050. Antal tillgängliga platser i lokalen är max 195 st.

God Jul & Gott Nytt År

god_jul.gif Styrelsen vill tacka all medlemmar och boende i vårt Edsala för det gångna året och hoppas att vi alla kan se fram mot sköna avkopplande dagar under stundande helger så ses vi till ännu ett trivsamt år i vår samfällighet under år 2016

Nya stölder i stora båthamnen!

liten-bathamn1_875x700.jpg Under den gånga veckan, 20 - 27 september, var tjuvar framme igen. Denna gång blev tre båtägare av med växelhus och propeller på sina utombordare. Ett tråkigt slut på säsongen! Vad kan göras för att freda hamnen? Kan ett larm på dessa dyra motorer skrämma iväg tjuvarna?
Tillsynsmannen

Arbetshelg stora hamnen

Upptagning av Y-bommar, lördag 31 oktober – söndag 1 november 2015

Hej alla med bryggplats i stora hamnen.

Helgen 31 oktober - 1 november planerar jag för reparation av brygga 4 (betongbryggan). Alla bommar samt träbalkarna på den bryggan ska monteras av. Detta berör i första hand dem som har bryggplats 54 – 70.

Samtidigt får de som har egen Y-bom på bryggorna 1,2 och 5, chans att hjälpa till och dessutom få hjälp med sin egen bom. Är det någon på brygga 4 som vill ligga kvar efter den 1 november så går det att låna en plats på brygga 3.

Start kl. 10.00 båda dagarna.

Hör av er till mig på bohagel@glocalnet.net eller 076 2052852.

Hälsningar
Bo Hagelqvist
Tillsynsman bryggplats 1

Att göra på städdagen, lördag 26/9

arbetsdag2.JPG Inför städdagen har styrelsen engagerat en professionell röjare som röjt sly i följande områden:

- Skvattramssvägen vid delningen längst upp mot Kalkudden
- Förbindelsestigen mellan Lingonvägen och Hallonvägen, på båda sidor om stigen
- Korsningen mellan Hallonvägen och Smultronvägen utefter Smultronvägen

Det betyder att
allt arbete koncentreras till områdets övre del. Uppgiften är att samla in ris och lägga i högar åtkomliga från körväg eller körbar stig. Terrängen är, efter allt regn, mycket blöt varför det är viktig med bra skodon, företrädesvis stövlar!

Den som inte kan närvara på städdagen kan anmäla sig att utföra något beting vid senare tillfälle. Kontakta Bo Hagelqvist, 076 205 28 52, mail: bohagel@glocalnet.net

Välkomna
Styrelsen

Stölder i stora båthamnen

liten-bathamn1_875x700.jpg Natten till fredagen 17/7 fick hamnen besök av tjuvar. Två motorer försvann och ytterligare två båtar, så här långt, utsattes för stöldförsök. Tjuvarna gav därefter upp eller blev störda.

Kontrollera Era båtar!

Tillsynsmannen

Grillträff vid badet kl 16 den 15e augusti

Lördagen den 15 augusti vid 16-tiden ses vi nere vid badet vid vår grillplats för lite trevlig samvaro. Föreningen ser till att det finns grillkol och någon extragrill på plats så att vi kan grilla det vi var och en tar med oss. Tillsammans ser vi till att vi får några timmars samvaro i trevligt sällskap så ta med en god portion gott humör och kom!

grillbit.jpg

Årets föreningsstämma

Bion-m-fred.JPG Årets föreningsstämma hålls söndagen den 14 juni klockan 10.00 i Aktivurn, Nygatan 18 (Biografen). Deltagarregistrering från klockan 09.30. Du når kallelsen i PDF-format genom att klicka på bilden av biografen här till höger om texten.

Övriga
möteshandlingar finns tillgängliga här innanför inloggningen under fliken årsmöten. Kallelse med allt mötesunderlag sänds även ut med brev till samtliga medlemmar postledes. Kallelsen kommer dessutom att anslås på föreningens anslagstavla.

Välkomna tillårets stämma!

Styrelsen

Glad Påsk!

GladPask.jpg

.......och vattenläckan på Lingonvägen är åtgärdad!

Stor vattenläca på Lingonvägen

På torsdag 26/3 em. inträffade en stor vattenläcka på Lingonvägen.

Kl. 21.30 på kvällen var läckan temporärt åtgärdad. Risk finns att vattnet i dag inledningsvis kommer att vara missfärgat. Spola tills det klarnat. En permanent lagning kommer att bli nödvändig. När det ska ske är i nuläget inte beslutat. Besked kommer att meddelas på hemsidan och på anslagstavlorna.

Styrelsen

God fortsättning på det nya året

Styrelsen önskar alla boende på Edsala en god fortsättning på det nya året. Nu ser vi fram mot ljusare tider och ännu ett härligt år i vårt vackra område!

God Jul och Gott Nytt År tillönskas föreningens alla medlemmar

DSC00079.JPG Så här i slutet av året vill styrelsen tacka all medlemmar för det gångna året och samtidigt tillönska oss alla på Edsala ett riktigt bra år 2015. Under det år som nu går mot sitt slut har det mesta gått bokstaven V:s tecken:

Vildsvinen var svåra under våren men rapporterna om skador har därefter glädjande nog varit avtagande.

Vattenförsörjningen har varit ansträngd och trots idogt sökande tog det lång tid och mycket jobb i anspråk innan läckaget i vårt vattennät kunde lokaliseras och åtgärdas.

Varmt, vi hade en fantastiskt skön badsommar där vi fick stor glädje av den av Günter renoverade badbryggan.

VA-nytt, som framgår av senaste redovisningen så ligger byggstarten planerad till år 2017.

Vi får se vad temat kan bli under 2015 men låt oss i väntan på det nya året önska varandra en riktigt skön helgvila så ses vi i området på det nya året!

Vi i styrelsen

Vattenläckan funnen & åtgärdad!

vatten.jpg Våra tillsynsmän har efter idogt sökande funnit och åtgärdat en stor vattenläcka på Måbärsvägen. Den var av den kalibern att den mycket höga vattenförbrukning vi haft nu kan förklaras.

Ny ledning är installerad och under vecka 45 kommer det uppgrävda området att återställas.

I samband med sökandet efter läckan fann man ytterligare en läcka på en privat ledning. Den anslutningen är nu stängd och fastighetsägaren kommer att åtgärda felet.

Vårt vattentryck är nu åter normalt d.v.s. 5,5 bar.

Styrelsen

107 kbm vatten/dygn!!!!

vatten.jpg Den 20/10-14 var JMS här och servade våra vattenfilter, vi konstaterade att vi har en vattenförbrukning på otroliga 107 kubikmeter / dygn = ca 79 l minuten. Den extremt höga vattenåtgången stämmer med vår ovanligt höga elförbrukningen. Det måste ha hänt något ytterligare senaste veckan vi kommer inte upp till mer än 4 bars tryck på Apelvägen.

Nu krävs det att vi ALLA håller koll i diken mm. Våra vattenansvariga gör ett fantastiskt jobb och ska med hjälp av sektionsvisa avstängningar söka utröna i vilket område problemen finns = var vi har läckan. Om du har tips eller observationer som kan förklara den höga vattenåtgången hör då i första hand av dig till Bengt Åke Johansson tel 070 4539274.

Slukhal-2.jpg

Grillkväll vid badet lördag 23 augusti

grilla.jpg Lördagen den 23 augusti klockan 16.00 tänder vi grillen vid badet. Alla är välkomna på picknick med medhavd förtäring.

Välkomna!
Styrelsen

Ansvar för innehåll Edsalas intranät

bosse.png I webbmasterrollen ligger att ta ansvar för innehållet i föreningens hemsida. Jag har provat att ha möjligheten öppen för alla att fritt skriva inlägg i föreningens allmänna informations- rum. Tills vidare prövar jag en förändring så att alla medlemmar kan skicka önskade textbidrag till mig mejlledes så kommer jag därefter avgöra om jag bedömer att det är en fråga om allmän information som direkt ska ut till alla medlemmar via vårt allmänna informationsrum eller om det handlar om en fråga som mer är att betrakta som dialog mellan medlemmen och styrelsen. I det senare fallet kommer jag att vidarebefordra mejlen till styrelsen för hantering.

Syftet med det allmänna informationsrummet är att skapa en kanal så att styrelsen snabbt kan få ut brådskande information till föreningens medlemmar. Min ambition är att se till att det syftet upprätthålls men jag kommer inte att lägga in texter som har karaktären av att söka undergräva styrelsens möjligheter att göra sitt arbete. Vi väljer vår styrelse vid samfällighetens årsmöte och jag anser inte att det är lämpligt att vårt eget intranät ska vara ett forum för krypskytte mot styrelsen.

Bosse Andersson, Webbmaster i Edsala Samfällighetsförening, bosse17andersson@gmail.com

Vattna inte !

kanna.jpg Detta budskap har styrelsen satt upp på anslagstavlorna och i vissa fall på brevlådeställningarna.

Många medlemmar är inte medvetna om att vårt vattenledningssystem inte klarar av höga uttag som t.ex. långvarig bevattning.

Gräsmattan får bli gul. Den hämtar sig kvickt och blir grön igen vid nästa regn. Så därför - låt bli att ha vattenspridaren på.

Hälsningar Styrelsen

OBS - ändrat datum årsstämma - OBS

Bion-m-fred.JPG Ordinarie föreningsstämma 2014 är flyttad till söndagen den 29 juni Kl 10.00. Aktivum, Nygatan 18 (Biografen). Deltagar- registrering från kl 09.30.

På grund av försening i tryckeriet och långsam postgång har kallelsen till årsstämman nått ut för sent till medlemmarna. För att strikt följa stadgarna och för att medlemmarna ska hinna ta del av handlingarna har styrelsen beslutat flytta årsmötet till söndagen den 29 juni.

Styrelsen i Edsala Samfällighetsförening

Akut vattenmeddelande

Det har kommit till styrelsens kännedom att medlemmar fyller sina pooler med föreningens dricksvatten!

På städdagen informerades alla om att tillsynsmännen misstänkte att en eller flera vattenläckor var orsaken till den höga vattenförbrukningen. Alla uppmandes att avsöka sina diken och tomter efter eventuella läckor. Tillsynsmännen har spenderat tid på att kontrollera allmänningarna utan att finna mer än en mindre vattenläcka.

Att fylla en pool med vatten kräver flera kubikmeter. Inte undra på att pumparna har gått för fullt och att många fastigheter fått lågt vattentryck.
Förutom att tillsatsen av ”salt” i reningsverket kostar pengar så innebär det extra arbete för tillsynsmännen att oftare kontrollera saltmängden och manuellt fylla på.

Finner vi fler medlemmar som fyller poolen med vårt dricksvatten kommer styrelsen att extradebitera dem! Det är tankbil som gäller när poolen ska fyllas på!

Styrelsen

Håll koll på vattnet!*

Vi har en onormalt stor vattenförbrukning just nu. Med största sannolikhet innebär det att vi har läckage i någon vattenledning. Kan det vara i ett hus eller på annan dold plats? Var uppmärksam och om du hittar läckaget kontakta då Bengt-Åke på telefon 0159-21911.

Provtagning vatten

Provtagning av vårt dricksvatten redovisas löpande under den nya rubriken "Vattenstatus" som ligger näst längst till höger i huvudmenyn. Oktober månads analys finns nu utlagd.

Ta kontakt med jaktvårdare om du ser skadade djur

alg2.jpg Från och till händer att djur skadas och i vårt område har vi under våren haft en skadad älg. Tänk på att djur som är skadade kan vara oberäkerliga och kanske inte rädda för människor. Du kan alltid ring till jaktvårdaren 070-366 04 25 så kommer han och tar hand om eventuella skadade djur.

Vildsvinsplågan april 2013

vildsvinsskylt200.jpg Efter samtal med vår jaktledare kan styrelsen rapportera att trots avskjutning av många vildsvin så ökar vildsvins- stammen. Man hinner helt enkelt inte med. Nu på våren råder dessutom jaktförbud fram till och med 16 april. Inget vuxet vilt får skjutas.

Att använda fällor för jakt av vildsvin är inte heller praktiskt möjligt. Bestämmelserna är rigorösa t.ex. ska fällorna kontrolleras tre ggr/dag.

Enda sättet att skydda sin trädgård från vildsvinen är ett lågt staket. Svinen är dessbättre dåliga på att hoppa. Ett annat alternativ är en rörelsestyrd strålkastare. Vildsvinen undviker i regel att gå in i ljuskäglan.

Styrelsen