Edsala Samhällighetsförening
Meny

Informationsmöte VA, 16 april-2016

Bakgrunden är att i januari 2016 beslutade Strängnäs kommunfullmäktige om en ny ordning och tidplan för övergång till kommunalt VA inom kommunens omvandlingsområden.
Syftet med mötet var att ge SEVAB, kommunen och Fibra ett tillfälle att berätta om bakgrund till ovan beslut, tidplan och vad som kommer att hända hos oss framöver, samt ett tillfälle för oss i samfälligheten att ställa frågor och få svar.
Nedan dokumentation är en sammanfattning vad som sades på mötet, både det hos Kalkudden och det hos Edsala.

Sammanfattning av informationsmötet om VA i Kalkudden och Edsala
--- slutlig utgåva

Nedan bilagor är de bilder som presenterades på mötet av SEVAB, kommunen och Fibra. I ovan sammanfattning ges hänvisning till nedan bilagor.
Bilaga 1: Inledning samt Förklaring av vattentjänstlagen och VA-taxa.
Bilaga 2: Beslutet om VA-utbyggnadsplanen.
Bilaga 3: Processen för VA-utbyggnad och prel tidplan.
Bilaga 4: Detaljplan i aktuella områden.
Bilaga 5: Utbyggnad av Fiber/stadsnät.

Frågor om VA-projektet

Om du har frågor om VA-projektet är du välkommen att mejla styrelsen
Vi ställer då frågan vidare till den på SEVAB eller SOREX som kan svara.
Om du har frågor om din egen anslutning på fastigheten ska du kontakta Kundservice på SEVAB

Blankett för kontaktuppgifter fastighetsägare

Blankett för kontaktuppgifter