Edsala Samhällighetsförening
Meny

Ordförande har ordet

2020-10-22

I mars skrev jag under rubriken Pandemin om vårens förestående städdag
Om pandemin
Min misstanke då var att pandemin skulle påverka oss under lång tid. Dessvärre har det besannats och pandemin pågår nu dessutom med en ökande spridning och den ser ut att pågå ännu ett bra tag framöver.

Vårens städdag genomfördes med små ”pandemigrupper” under fyra söndagar. Det visade sig vara ett effektivt upplägg och mycket nyttigt blev gjort. Höstens städdagar genomfördes också i omgångar. Det blev två söndagar med ett antal mycket arbetsvilliga deltagare. Även dessa dagar resulterade i goda insatser. Under den sista arbetsdagen deltog de nya tillsynsmännen för badet Efter en tidig start röjde de sly, eldade upp ris och bärgade även in flytavspärrningarna och badflotten. Övriga deltagare gjorde goda punktinsatser med bl. a annat slyröjning, städning och eldning. Deltagarna bjöds under en kort paus, på kaffe med ostfralla och lite kaffedopp.
Nackdelen med denna uppdelning av städdagarna är att den sociala gemenskapen kring korvgrillningen går förlorad. Jag hyser därför en stilla förhoppning om att pandemin kanske är under kontroll i april så att vårens städdag kan genomföras som traditionen bjuder.

Den ”utlovade” installationen av vatten och avlopp har vi väntat på under en närmast oöverskådlig tid. När den nu såg ut att komma igång har den i dagarna stoppats på grund av att en anbudsgivare hos Förvaltningsrätten överklagat Sevab;s val av entreprenör. Det jag och många med mig hoppas på är att en förlikning ska komma till stånd så att det hela inte hamnar i långbänk. Vi får vänta och se!

Till dess att VA-installationen är klar håller vi igång vårt vattenförsörjningssystem med endast de nödvändigaste insatserna. De läckage som uppstår repareras givetvis, men inte mer än så. Filtreringen och kvalitetskontrollen pågår som vanligt med schemalagda provtagningar och labbtester. Det gör vi inte avkall på.
Många undrar vad som kommer att ske om och när ledningar grävs av, såväl vatten som fiber.
När det gäller vattnet hoppas vi kunna ha en god beredskap med hjälp av våra vattentillsynsmän men också med extern hjälp. Där har vi själva kontroll. Redan nu kan jag informera om att det alltid finns dricksvatten att hämta vid pumphuset på Apelvägen. Att införskaffa en vattendunk är inte fel.
Det kan bli värre om fibern grävs av. Där kan vi själva inte göra något utan får lita på leverantörens resurser. Under pandemin har många jobbat online här och blivit ”beroende” av fibern. Kanske är en backup med ett mobilt bredband en idé.

Om nu Sevab kommer igång med grävningarna och det blir snö i vinter så kommer det att bli svårare att ploga vägarna. Vi får ha tålamod och räkna med vissa framkomlighetsproblem. VA-installationen blir en prövning för oss alla!

Ta vara på Er
Hälsningar
Ordföranden