Edsala Samhällighetsförening
Meny

Personuppgifter - GDPR

Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerat hantering av personuppgifter.

Edsala samfällighet behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.

Edsala samfällighet hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Grund för Edsala samfällighets personuppgiftshantering är det avtal som finns med medlemmarna där föreningens stadgar kan ses som ett avtal, vilket innebär att den vanliga medlemshanteringen baseras på avtal.

Edsala samfällighet tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med samfällighetens medlemmar. Den information som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för Edsala samfällighet vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt telefonnummer. För uppgifter som finns lagrad rörande besökande till Edsala Samfällighetsförenings hemsida edsala.com gäller följande:

Information som är ämnad för utomstående kan läsas fritt utan krav på inloggning. Personliga uppgifter om den utomstående behöver inte anges för att kunna läsa den typ av information För att ta del av information som är avsedd för boende inom samfälligheten krävs inloggning.

För att kunna logga in behöver den boende uppge aktuell e-post-adress, fritt valt användar-ID och önskat tillfälligt lösenord som den boende sedan själv kan ändra när så önskas.

Lösenordet lagras krypterat och kan inte hanteras av någon annan än den boende själv. Boendes önskemål om inloggningsbehörighet kan framföras via e-post till webbmaster: ninni.lukar@gmail.com alternativt via meddelande i pappersformat som postas till: Edsala samfällighetsförening, Box 69, 647 22 Mariefred

Styrelsen

Frågor om VA-projektet

Om du har frågor om VA-projektet är du välkommen att mejla styrelsen
Vi ställer då frågan vidare till den på SEVAB eller SOREX som kan svara.
Om du har frågor om din egen anslutning på fastigheten ska du kontakta Kundservice på SEVAB

Blankett för kontaktuppgifter fastighetsägare

Blankett för kontaktuppgifter