Edsala Samhällighetsförening
Meny

Enskilda avlopp (lagar/regler)

Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp, bidrar till mängden kväve och fosfor i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. De vanligaste förekommande reningsteknikerna (förutom slamavskiljning) är infiltrationsanläggning, markbädd och minireningsverk.
Lagar och regler om detta hittar du här.

Om_vatten_avlopp.jpg