Edsala Samhällighetsförening
Meny

Föreningen

Edsala - en pärla nära Mariefred!

Styrelsen för Edsala Samfällighetsförening hälsar dig varmt välkommen till vår förening. Edsala ligger några kilometer från Mariefred i det vackra landskapet Södermanland.

I vår förening finns en blandning av fritidsboende och permanentboende medlemmar. Vi är totalt 184 fastighetsägare.

För att ta till vara våra gemensamma intressen väljer medlemmarna på årsstämman en styrelse. Därutöver har vi en rad medlemmar, som genom insatser i föreningen i olika förtroendeuppdrag, gör Edsala till det fina område det är.

Här på föreningens hemsida vill vi sprida kännedom om vad som är på gång i vårt område. En del föreningsintern information fordrar inloggning men huvuddelen av informationen avser vi göra lätt tillgänglig för alla som är intresserade.

Gemensamma angelägenheter

Inom vår förening tar vi hand om gemensamma angelägenheter i vårt område. Vi har en fin badplats, två båthamnar, fotbollsplan, skog, vägar och inte minst vår vattenanläggning inklusive pumphus, reningsfilter mm att hantera för alla 184 delägares bästa.

När det gäller Frönäsvägen, den stora vägen genom vårt område, har vi tillsammans med de boende i den angränsande samfälligheten Kalkudden bildat vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden. Båda föreningarna har egen hemsida där du kan läsa mer om vad som händer där.

I vårt område är den stora frågan för dagen Strängnäs kommuns planer på att dra in kommunalt vatten och avlopp i området. Inom föreningen har vi en arbetsgrupp som arbetar med frågan. Vi kommer löpande på vår hemsida se till att informera om hur frågan utvecklas.

På vattenförsörjningsområdet blev läget under sensommaren 2012 akut och styrelsen blev nödsakad att beställa och installera nytt vattenfilter för att kunna säkerställa tjänlig vattenkvalité.

Vi har en hel del uppgifter att lösa gemensamt för att utveckla vårt Edsala men allt är inte jobb. Vi har kul också så vi slutar berättelsen om vår förening med en bild från föreningens grillfest vid badet sommaren 2012.

Än en gång - välkommen till Edsala!

IMG_1308.JPG

Frågor om VA-projektet

Om du har frågor om VA-projektet är du välkommen att mejla styrelsen
Vi ställer då frågan vidare till den på SEVAB eller SOREX som kan svara.
Om du har frågor om din egen anslutning på fastigheten ska du kontakta Kundservice på SEVAB

Blankett för kontaktuppgifter fastighetsägare

Blankett för kontaktuppgifter