Edsala Samhällighetsförening
Meny

Vatten & Avlopp

Aktuellt VA

Vi har fått besked från Sorex att Naturskog ska slutstäda alla vägar efter arbetet med trädfällning. Allt är ännu inte klart på alla vägar därför ser det lite olika ut. Vi har konstaterat att många av er städat upp utmed er egen tomtgräns. Snyggt!
Vi har också fått svar på en fråga huruvida pumpstationerna kommer att avge störande ljud. Pumparna kommer att sitta 2-4 meter under marken, i en sumpbrunn under ytan för avloppsvatten så de hörs möjligtvis något när man står precis intill en pump, inte annars enligt SEVAB.

VA-projektet Edsala-Kalkudden
Under hösten 2021 blev upphandlingen av entreprenör för utbyggnad av vatten och avlopp klart. Företaget SOREX AB kommer under tiden 1 januari 2022 - 30 juni 2025 bygga ut VA-nätet i hela området samt lägga rör för markburen el åt Vattenfall. Läs mer om projektet och senaste nytt på
SEVABs hemsida.
Det formella beslutet i kommunen hittar du om du följer denna länk

Under rubriken Om föreningen/Övriga förtroendevalda hittar du vilka som är med i vår arbetsgrupp för Vatten- och Avloppsfrågor (VA), kontaktuppgifter finns innanför inloggningen.

Frågor om VA-projektet

Om du har frågor om VA-projektet är du välkommen att mejla styrelsen
Vi ställer då frågan vidare till den på SEVAB eller SOREX som kan svara.
Om du har frågor om din egen anslutning på fastigheten ska du kontakta Kundservice på SEVAB

Blankett för kontaktuppgifter fastighetsägare

Blankett för kontaktuppgifter