Edsala Samhällighetsförening
Meny

Vatten & Avlopp

Här kommer föreningen löpande lägga ut information om hur vattenförsörjningsfrågorna utvecklas.

Under rubriken Om föreningen/Övriga förtroendevalda hittar du vilka som är med i vår arbetsgrupp för Vatten- och Avloppsfrågor (VA), kontaktuppgifter finns inannför inloggningen.

Bakgrunden till frågan ges på SEVABs hemsida. Där redovisas att Strängnäs kommun lagt fast prioriterade omvandlingsområden i Strängnäs kommun. Kalkudden/Edsala är nu närmast på tur.

Det formella beslutet i kommunen hittar du om du följer denna länk

Den som vill läsa mer och hålla sig uppdaterad kring vad kommunen har att berätta om projektets utveckling, kan följa denna länk till SEVABs hemsida.

Tidplanen så som den beskrivs på SEVABS hemsida är i korthet som följer:

- Projektering och framtagning av handlingar december 2018-november 2019
- Förfrågan ut på räkning december 2019 - februari 2020
- Utvärdering och kontraktskrivning feb/mars 2020
- Byggentreprenad mars/april 2020 - oktober 2022