Edsala Samhällighetsförening
Meny

Vattenstatus

Enligt Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) ska det för varje vattenverk av minst vår storlek finnas ett egenkontrollprogram. Det innehåller rutiner för hanteringen av vattenverket, för kontroll av vattenkvaliteten och för informationsspridning.
Ett egenkontrollprogram ska fastställas av tillsynsmyndigheten, i vårt fall av miljöenheten i Strängnäs. De gör regelbundna kontroller att vi efterlever innehållet i vårt kontrollprogram. Vi åtar oss att även göra regelbundna provtagningar av vattenkvaliteten, och att hålla den inom tillåtna gränser.
Se nedan länkar "Egenkontrollprogram för Edsala vattenverk" och "Frekvens och omfattning på vattenprov".

På denna sida kommer vi att lägga upp de provresultat som vi får in då föreningens vatten testas. Det är inte helt lätt att tolka alla siffror men i den första filen, som heter "Att tolka vattenprover", ges förklaringar till hur olika siffror ska tolkas.

"Korrigerande åtgärder" beskriver det vi gjort eller avser att göra för att få bort anmärkningar från vattenproven.

Egenkontrollprogram för Edsala vattenverk
Frekvens och omfattning på vattenprov
Att tolka vattenprover
Korrigerande åtgärder

Vattenverk - Utgående dricksvatten, Jan 2020
Vattenverk - Råvatten, Jan 2020
Användare - Dricksvatten, Jan 2020

Vattenverk - Utgående dricksvatten, okt 2019
Gröna pumpen - Utgående dricksvatten, okt 2019
Användare - Dricksvatten, okt 2019

Vattenverk - utgående dricksvatten, aug 2019
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, aug 2019
Användare - dricksvatten, aug 2019

Vattenverk - Råvatten, apr 2019
Gröna pumpen - Utgående dricksvatten, apr 2019
Användare - Dricksvatten, apr 2019

Vattenverk - utgående dricksvatten, jan 2019
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, jan 2019
Användare - dricksvatten, jan 2019

Vattenverk - utgående dricksvatten, okt 2018
Användare - dricksvatten, okt 2018

Vattenverk - utgående dricksvatten, juli 2018
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, juli 2018
Användare - dricksvatten, juli 2018

Vattenverk - utgående dricksvatten, jan 2018
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, jan 2018
Användare - dricksvatten, jan 2018

Vattenverk - utgående dricksvatten, okt 2017
Vattenverk - råvatten, okt 2017
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, okt 2017
Gröna pumpen - råvatten, okt 2017
Användare - dricksvatten, okt 2017

Vattenverk - utgående dricksvatten, juli 2017
Vattenverk - råvatten, juli 2017
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, juli 2017
Gröna pumpen - råvatten, juli 2017
Användare - dricksvatten, juli 2017

Vattenverk - utgående dricksvatten, apr 2017
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, apr 2017

Användare - dricksvatten, nov 2016

Vattenverk - utgående dricksvatten, sept 2016
Vattenverk - råvatten, sept 2016
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, sept 2016
Gröna pumpen - råvatten, sept 2016
Användare - dricksvatten, sept 2016

Vattenverk - råvatten, juni 2016
Gröna pumpen - råvatten, juni 2016
Användare - dricksvatten, juni 2016

Vattenverk - utgående dricksvatten, apr 2016
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, apr 2016
Användare - dricksvatten, apr 2016

Vattenverk - utgående dricksvatten, jan 2016
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, jan 2016
Användare - dricksvatten, jan 2016

Vattenverk - utgående dricksvatten, okt 2015
Vattenverk - råvatten, okt 2015
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, okt 2015
Gröna pumpen - råvatten, okt 2015
Användare - dricksvatten, okt 2015

Vattenverk - utgående dricksvatten, juli 2015
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, aug 2015
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, juli 2015
Användare - dricksvatten, juli 2015

Vattenverk - utgående dricksvatten, apr 2015
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, apr 2015
Användare - dricksvatten, apr 2015

Vattenverk - utgående dricksvatten, jan 2015
Gröna pumpen - utgående dricksvatten, jan 2015
Användare - ledningsnät, jan 2015

Vattenverk-råvatten, nov 2014
Vattenverk-renvatten, nov 2014
Gröna pumpen-råvatten, nov 2014
Gröna pumpen-renvatten, nov 2014
Användare-ledningsnät, nov 2014

Vattenverk-renvatten, aug 2014
Gröna pumpen-renvatten, aug 2014
Användare-ledningsnät, aug 2014

Vattenverk-renvatten, jun 2014
Gröna pumpen-renvatten, jun 2014
Användare-ledningsnät, jun 2014

Vattenverk-råvatten, apr 2014
Gröna pumpen-renvatten, apr 2014
Användare-ledningsnät, apr 2014

Vattenverk-råvatten, jan 2014
Vattenverk-renvatten, jan 2014
Gröna pumpen-råvatten, jan 2014
Användare-ledningsnät, jan 2014

Gröna pumpen-råvatten, okt 2013
Användare-ledningsnät (gröna pumpen), okt 2013

Vattenverk-renvatten, juli 2013
Gröna pumpen-renvatten, juli 2013
Användare-ledningsnät, juli 2013

Vattenverk-råvatten, juni 2013
Gröna pumpen-råvatten, juni 2013
Användare-ledningsnät, juni 2013

Vattenverk-renvatten, maj 2013
Gröna pumpen-renvatten, maj 2013
Användare-ledningsnät, maj 2013