Edsala Samhällighetsförening
Meny

Gemensamt arbete i föreningen

Under vår och höst har vi i föreningen gemensamma arbetsdagar där vi tillsammans tar hand om vårt område. Vi brukar normalt sett samlas vid badet där olika arbetsuppgifter delas ut. Det handlar främst om städning och röjning av sly inom vårt område. Vi brukar även hinna med gemensam korvgrillning nere vid badet under arbetsdgarana.

Våren 2020 var en arbetsdag planerad till den 25 april men med rådande corona-pandemi har styrelsen vid ett extra styrelsemöte beslutat att ställa in den gemensamma städdagen och istället ha flera städdagar/beting med ett fåtal deltagare.