Edsala Samhällighetsförening
Meny

Övriga förtroendevalda

Tillsynsmän

Kontaktuppgifter och mejladresser till alla våra förtroendevalda som redovisas här nedan hittar du innanför inloggningen.

Allmänningar: Bo Hagelqvist

Badplats: Peter Asklöf och Lars Svensson

Båthamn 1/stora hamnen: Bo Hagelqvist och Sören Selberg

Båthamn 2/lilla hamnen: Per-Olof Syrén

Vatten: Bengt-Åke Johansson

Vatten: Christer Larsson

Vatten: Glenn Karlsson

Vägar & diken: Kent Gustavsson

Vägar & diken: Roberto Rhigetti

Valberedning

Valberedningen består av:

Helene Redving

Michael Nygren

Projektgrupp VA

Lars Adolfsson (sammankallande)

Projektgrupp håller på att formas inför start av VA-utbyggnaden.

Revisorer

Ordinarie: Bengt Bohman (sammankallande)

Ordinarie: Maria Zytomierski

Revisorssuppleant: Madeleine Andéhring

Informationsansvarig

Ansvarig för webb och styrelsens Facebook-konto:
Ninni Luthin-Kärling