Edsala Samhällighetsförening
Meny

Övriga förtroendevalda

Tillsyningsmän

Kontaktuppgifter och mejladresser till alla våra förtroendevalda som redovisas här nedan hittar du innanför inloggningen.

Allmäningar: Vakant - kontakta styrelsen

Badplats: Günther Hoffman

Bryggplats 1: Bo Hagelqvist

Bryggplats 2: Per-Olof Syrén

Vatten: Bengt-Åke Johansson

Vatten: Christer Larsson

Vatten: Glenn Karlsson

Vägar & diken: Daniel Bergström

Vägar & diken: Per-Ove Areskär

Valberedning

Valberedningen består av:

Helene Redving,

Michael Nygren

Kontaktuppgifter hittar du innanför inloggningen

Projektgrupp VA

Lars Adolfsson (sammankallande)

Projektgrupp håller på att formas inför start av VA-utbyggnaden.

Revisorer

Ordinarie Bengt Bohman (sammankallande)

Ordinarie Christer Thimander

Revisorssuppleant: Maria Zytomierski