Edsala Samhällighetsförening
Meny

Övriga förtroendevalda

Tillsynsmän

Kontaktuppgifter och mejladresser till alla våra förtroendevalda som redovisas här nedan hittar du innanför inloggningen.

Allmänningar: Theodor Börlinger och Michael Nygren

Badplats: Peter Asklöf och Lars Svensson

Båthamn 1/stora hamnen: Bo Hagelqvist och Sören Selberg

Båthamn 2/lilla hamnen: Per-Olof Syrén

Vatten: Glenn Karlsson
Vatten: Christer Larsson

Vägar & diken: Kent Gustavsson

Vägar & diken: Joakim Björkman

Valberedning

Valberedningen består av:

Bo Hagelqvist och Birger Magnusson

Projektgrupp VA

Lars Adolfsson (sammankallande)

Projektgrupp håller på att formas inför start av VA-utbyggnaden.

Revisorer

Ordinarie: Bengt Bohman (sammankallande)

Ordinarie: Maria Zytomierski

Revisorssuppleant: Per Owe Areskär

Informationsansvarig

Ansvarig för webb och styrelsens Facebook-konto:
Ninni Luthin-Kärling

Frågor om VA-projektet

Om du har frågor om VA-projektet är du välkommen att mejla styrelsen
Vi ställer då frågan vidare till den på SEVAB eller SOREX som kan svara.
Om du har frågor om din egen anslutning på fastigheten ska du kontakta Kundservice på SEVAB

Blankett för kontaktuppgifter fastighetsägare

Blankett för kontaktuppgifter